Brexit - We fix it!

Brexit - We fix it!

Vår godkjenning for håndtering av økologiske produkter er utvidet til å gjelde import fra tredjeland.

I forbindelse med at Storbritannia går ut av EU vil import av økologiske produkter fra Storbritannia til Norge heretter bli regnet som import fra tredjeland. Brexit - we fix it.

#økologi #økologisk #økologiskmat #debio #debio_norge

03.02.2021 08:13